In een kleine warme setting van 1 begeleider op 4 jeugdigen wordt de jongere een veilige dag structuur geboden. Met een opbouwend dag rooster met daarin zowel (sociale vaardigheden) activiteiten ter bevordering van de zelfredzaamheid, ontspanning en huiswerk begeleiding ondersteunen wij de jongeren (en hun ouders) bij hun dagelijkse problemen door o.a. aandacht voor  bewustwording van gevoelens, ervaringen en verwachtingen.

Door deze nieuwe ervaringen hopen wij hen in hun kracht terug te kunnen brengen waarna zij hun keuzes en start t.a.v. het onderwijs kunnen gaan hervatten.

Hieronder vindt u de punten uit de praktische informatie van Topfit College.

● Aanmelding tot uitstroom
● Algemeen
● Huisregels Topfit College
● Ziekte en afmelding
● Vrije dagen en vakanties