Topfit College is onderdeel van Topfit Maatschappelijke Zorg i.s.m. de juiste ketenpartners.

Wat bieden wij?

Wij werken met een basis aanpak waar onder meer de volgende werkzame factoren worden gehanteerd:

 • Voorbereiding op overgangen.
 • Ritme van inspanning en ontspanning (variatie in fysieke en mentale inspanning).
 • Fysieke ruimte (niet te dicht op elkaar).
 • Mogelijkheden om in rust te kunnen werken.
 • Positieve competentie gerichte aanpak.
 • Werken met heel heldere en overzichtelijke doelen en daardoor veel succeservaringen op kunnen doen.
 • Leren omgaan met ‘vrije tijd’ en keuzemomenten.
 • Voortdurend inspelen op wat een leerling aankan.
 • Neutrale en bewuste intermenselijke houding, concreet taalgebruik.
 • Rekening houdend met de sociaal-emotionele ontwikkeling (zowel individueel als op groepsniveau) van de leerling(-en).
 • Werken met de leerling van zijn of haar talent naar toekomstperspectief.
Maatwerk
 • Voor iedere deelnemer wordt een plan op maat gemaakt en zal de ondersteuning en begeleiding methodisch worden uitgevoerd.
 • Het plan wordt in een multidisciplinair team (onderwijsdeskundige, orthopedagoog generalist, specialist b.v. op gebied van sport- en spel opgemaakt en in overleg met de leerling en ouders/ verzorgers en belangrijke ketenpartners, vastgesteld.
 • Maximaal drie deelnemers in een groep.
 • Eén begeleider op drie deelnemers (groepsmentor).
 • Multidisciplinaire uitvoering (leerkracht, sport- en spel specialist, behandelaar/ begeleider zorg).
 • Samen opdrachten maken onder begeleiding en in overleg met de oorspronkelijke opleidingsinstantie.
 • Sport en spel is een vast onderdeel van de dag structuur.
Voorwaarden externen

Om te kunnen samenwerken met gemeente, zorginstellingen en school is  uitwisseling van gegevens nodig, wij verwachten van de school en/of ouders een getekend formulier welke voldoet aan het privacy reglement waarin staat dat de gegevens kunnen worden gedeeld. Wij voldoen aan de regels rond privacy volgens de AVG. Voor de samenwerking gaat starten zal één regiehouder moeten worden aangewezen opdat er optimaal kan worden samengewerkt. Deze regiehouder kan de leerplichtambtenaar zijn of een wijkteam-consulent.

Financiële voorwaarden

Om leerlingen in Topfit College te kunnen overbrengen zijn uiteraard diverse middelen nodig. De volgende kosten worden hiervoor in rekening gebracht. Het is aan de regiehouder om ervoor te zorgen dat de juiste financieringsstromen hiervoor worden aangeboord.

Leerling trajectkosten 

Op aanvraag

Openingstijden Topfit College

Ma – Do van 09.00 uur – 16.00 uur

In overleg vrijdagochtend van 09.00 uur –  13.00 uur

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BELLEN/ MAILEN OF VIA ONS CONTACTFORMULIER