Jongeren van 4-18 jaar

  • Licht spijbelen/uitvallen school, gebrek aan motivatie, school niet leuk vinden, slechte schoolprestaties, impulsiviteit, gebrekkige sociale vaardigheden. Scheiding ouders
  • Midden Multi problematiek zoals: opvoedproblemen, risico gedrag, crimineel gedrag gericht op jongere en ouders en anderen.
  • Hoog Multiproblematiek samen met gedragsstoornissen en hun gezinnen in combinatie met ernstige gezin en opvoedingsproblemen thuis maar ook op andere leefgebieden, school, werk, vrije tijd.

Heeft u een maatschappelijke vraag en bent u 18 jaar of ouder dan verwijzen wij u naar Topfit Maatschappelijke zorg