Missie

Topfit College stelt zich ten doel,  om jongeren met (langdurig) afstand tot het onderwijs  weer op weg  te helpen naar een sterke mentale, fysieke en sociale  ontwikkeling. Hun zelfstandigheid  en zelfredzaamheid te bevorderen om  zo stabieler terug te kunnen keren in het (passend) onderwijs of waar toepasselijk naar werk of dagbesteding.

Elke jongere verdient het om die aandacht en ondersteuning te krijgen zodat zij weer controle over hun eigen toekomst kunnen nemen.

 

Visie

Jongeren met  een afstand tot onderwijs  hebben in hun ontwikkeling  mentale ‘remmen’  ontwikkeld, dat uit zich d.m.v. frequente absentie of opvallende gedragingen.

Topfit College streeft, naast huiswerkbegeleiding vooral naar aandacht voor de onderliggende redenen, die ervoor kunnen zorgen dat de ‘remmen’ los komen. Hierdoor kunnen jongeren de mentale ruimte en vaardigheden ontwikkelen om te werken aan zichzelf en daarmee terugkeren naar het onderwijs.

Uit ervaring is gebleken dat de kern van de absentie veelal ligt in achterliggende omstandigheden waardoor de jongeren hun focus niet meer bij het onderwijs kunnen blijven houden.

Dit laten zij zien door o.a. frequente absentie, opvallend vermijdend of verstorend gedrag en/of weerstand naar onderwijs en in het dagelijks gezinsleven.

Huidige organisaties richten zich met name op het bieden van onderwijs. Waarbij opvalt dat de jongere alsnog terug kunnen vallen in de oude gewoonte van absentie, gedrag en opnieuw faalervaring opdoet.
Deze ervaring ontwikkelt grote(re) afstand tot het onderwijs.