Anneke van der Sluis


Ondernemer en directeur Topfit MZ en Topfit College
info@topfitcollege.nl

(55 jaar)

Een eigen identiteit,  scholing,  werkervaring en gezondheid zijn  voor mij vier belangrijke pijlers gebleken waarop ik kon en nog steeds kan bouwen. Dat geldt zeker ook voor jongeren die het niet makkelijk hebben in hun leven. Er is een grote behoefte in Den Helder aan een onderwijs-zorgarrangement  voor  jongeren die vroegtijdig uitvallen in het onderwijs. Tientallen jongeren zitten thuis en hebben een individuele aanpak nodig voor een complexe onderwijs-zorgvraag.

Topfit College ontwikkelde een arrangement met  individuele begeleiding,  dagbesteding  en sport en zet samen met ondersteuning vanuit school in op een individueel traject, waarin de jongere zichzelf leert kennen , kennis kan opdoen en middels ervaringsleren tegen  zijn eigen grenzen mag aanlopen. Om dit te kunnen doen is een goede gezondheid de basis.

Sporten is de tijdsbesteding waarin het geluk hormoon  wordt geproduceerd. Je voelt je veel plezieriger. Het lichaam word krachtig en daardoor kun je veel meer aan in het leven. Sporten is daarom onderdeel van Topfit College.

Ik weet  dat dit onderwijs-zorgarrangement jongeren  weer kan toe leiden naar scholing, hun  leef en ontwikkelingsruimte (gezin en school) kan optimaliseren  en hen kan stimuleren door onderwijs en zorg gelijktijdig en geïntegreerd aan te bieden.

Wij gaan ervoor.  Vorm jezelf!